کتابخانه

راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه


ضوابط و مقررات کتابخانه (دانلود فایل)


 
 Electronic Journals Farsi.png
 
 
بانک داخلی.JPG

به اطلاع کلیه کاربران می‌رساند جهت استفاده از بانک‌های اطلاعاتی فارسی (مگیریان، نورگز، سیویلیکا) خارج از محیط دانشگاه، وی پی ان  (VPN) زیر را بر روی سیستم خود نصب نمایید و بدین وسیله با آی پی دانشگاه جهت استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مذکور وارد شوید.
        Connection (1).pbk


Paper.jpg 
 
بانک خارجی.JPG
 

 آدرس دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی در داخل دانشگاه ار طریق کتابخانه مرکزی - جستجو در منابع - پایگاه اطلاعات داخلی امکان پذیر است.
در خارج دانشگاه از محیطEZproxy که هم زمان با فعال شدن شناسه ایمیل دسترسی به خدمت فعال می‌شود.
آدرس دسترسی به متن کامل پایان‌نامه‌های داخل و خارج دانشگاه: www.library.sbu.ac.ir
آدرس دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی در داخل دانشگاه: www.online.semantak.ir
آدرس دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی در خارج دانشگاه: www.semanta.ir


 
-نگارش پایان نامه.JPG
-عضویت.JPG
-جستجو.JPG
-امانت.JPG
-سفارش پایان نامه.JPG
-راهنمای تصویری.JPG
-ایران داک.JPG
- تسویه از کتابخانه.JPG
-همانندجو.JPG
-همانندجو دکتری.JPG
-